Funkce klimatizace

Klimatizace

Klimatizace jsou určeny pouze k ochlazování nebo ohřívání vzduchu v místnosti. Vždy se skládají z vnitřní a venkovmí jednotky, jsou propojeny potrubím pro odvod a přívod chladiva. Jednotky musí být také propojeny elektrickými napájecími a ovládacími kabely. 

Proč klimatizovat

Pomocí klimatizace můžete vytvořit takové komfortní prostředí, ve kterém se budete cítit nejlépe a které bude mít správnou teplotu a příjemnou vlhkost. Moderní klimatizační jednotky produkují čistý, zdravý, čerstvý vzduch, odvlhčují a vytváří prevenci proti plísním. Toto všechno zajišťují, aniž by vznikal průvan nebo hluk. 

Režimy

Klimatizace fungují v režimech chlazení, topení, odvlhčování nebo ventilace. Tyto režimy je možno podle potřeby regulovat a nastavovat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání.

Chlazení

Proces začíná v kompresoru umístěném ve venkovní jednotce, kde se stlačují studené páry chladiva o nízkém tlaku. Z kompresoru vystupuje horké chladivo o vysokém tlaku. Je přiváděno do výměníku tepla, který je ochlazován venkovním vzduchem za pomocí ventilátoru a chladivu je tak odebírána teplota. Přitom dochází ke kondenzaci. Za kondenzátorem je chladivo již v kapalném stavu. 
Potrubím se kapalné chladivo přivádí do vnitřní jednotky. Zde prochází expanzním ventilem, který snižuje tlak chladiva. Teplota chladiva prudce klesne pro teplotu chlazeného prostoru. Chladivo o nízké teplotě a nízkém tlaku dále postupuje do výměníku tepla - výparníku. Skrze stěny výparníku chladivo odebírá teplo z okolního vzduchu, který je tudy hnán ventilátorem. Na stěnách výparníku se kapalné chladivo odpařuje. Z výparníku odchází chladivo v plynném stavu o nízkém tlaku a nízké teplotě. Potrubím je dopraveno z vnitřní jednotky zpět do venkovní jednotky ke kompresoru a celý cyklus se opakuje. 

Topení

U klimatizací mluvíme o systému tepelného čerpadla vzduch - vzduch. Venkovní jednotka je vybavena 4 cestným ventilem, který otočí směr proudění chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Princip je podopný jako při chlazení, ale chladivo prochází obráceně. Do výměníku vnitřní jednotky přichází stlačené horké chladivo a vzduch v místnosti se ohřívá. Při takovémto způsobu vytápění dochází k úspoře až 60% energie ve srovnání s běžným elektrickým vytápěním.

Montujeme split i multisplit klimatizace

Stačí-li vám chladit jednu místnost, využijete split klimatizace. Potřebujete-li klimatizovat celý byt, nebo dům, je pro vás vhodný multisplit systém. Vyberte si a nechte si namontovat ideální sestavu.
Zařídíme pro vás dopravu, montáž, uvedení do provozu i veškerý servis klimatizací split i multisplit.
Potřebujete poradit?
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem.
+420 736 174 627 info@vychlazeno.cz
Sledujte nás